Gemeenten hebben allerlei belangrijke taken ten behoeve van de gemeenschap. Een van de taken betreft de regelgeving omtrent de openingsmogelijkheden van winkels op zon – en feestdagen.
In hoeverre winkeliers daadwerkelijk gebruik maken van een verruiming van openingsmogelijkheden is natuurlijk aan de winkeliers zelf.

Gemeente De Friese Meren is van plan haar regelgeving vóór het seizoen 2015 te evalueren. Om ook cijfermatige input aan de gemeente te kunnen communiceren zijn de ondernemersverenigingen nieuwsgierig naar de mening van een ieder over de volgende stelling:

Eindstand poll

Ondernemersverenigingen realiseren zich terdege dat sommige onderwerpen te maken hebben met ondernemers èn met burgers èn met overheid. We moeten gezamenlijk blijven werken aan ons aantrekkelijke woon- en werkklimaat.

Advertenties